Internett i forhold til websider

Internett er kort sagt en sammenslutning av masse datamaskiner som til sammen utgjøre et større nettverk. Disse datamaskinene kan alle kommunisere innbyrdes og dele informasjon. Delingen skjer over en såkalt internettprotokoll (TCP/IP) og sendes i datapakker. Innen internettprotokollen finnes det en rekke internetprotokolladresser som oftest forkortes til IP-adresser. En IP er et unikt nummer som tilknyttes hver enkelt datamaskin. På den måten kan de forskjellige datamaskinene identifiseres og ikke bli forvekslet med hverandre.

Klienter og serverer

For å forstå Internett kan man kort dele opp Internett i to deler, nemlig i klienter og servere. En klient er for eksempel datamaskinen din når du surfer på nettet eller leser e-poster. En server er en datamaskin som stiller servicen du bruker  til rådighet. Det kan blant annet være websider, e-poster, fildeling m.m. Når du besøker en webside virker det slik at datamaskinen din (klienten) henter en fil fra en annen datamaskin (serveren). Denne filen består av kodespråk som datamaskinen din, eller rettere sagt browseren , er i stand til å oversette og presentere grafisk for deg. Kodespråkene består typisk av HTML og CSS og det være disse språkene du skal kunne hvis du skal lære hvordan man lager en webside fra bunnen.

Hvordan fungerer en webside?

En webside kan betegnes som en samling av flere sider. Disse sidene er forbinde med “lenker”, som gjøre det mulig å knytte en bestemt side sammen med en hvilken som helst annen side. Sidene bestå mer konkret av filer basert på ovennevnte koder. For at en webside skal kunne sees av omverdenen skal filene dens ligge på en såkalt webserver. Webserveren fungerer som en slags database og leverandør. Den sørger for at filene, og dermed websiden, blir stilt til rådighet for dem som skulle ha interesse.

For å finne fram til innholdet på webserveren krever det at den kan identifiseres. Det kan den da den har sin helt egen IP-adresse. Datamaskiner har ingen problemer med å håndtere disse IP-adressene, men for vanlige mennesker er det ganske upraktisk. De erbåde lange å taste inn og vanskelige å huske. Av samme årsak er  domener blitt oppfunnet. Et domenenavn er en del av den adressen du taster inn når du besøke en webside (http: //www. qts.no). Ved å tilknytte et domenenavn til en webserver slipper man derfor å skrive webside IP, man skriver bare inn det mer “humane” domenenavnet.