Lage hjemmeside – viktige momenter

Det er viktig å tenke på hva en hjemmeside skal inneholde.

Før du går i gang med å lage en ny hjemmeside er det viktig at du gjør deg noen tanker om prosjektet. Altfor mange kaster seg hodeløst ut i nye hjemmesideprosjekter, noe som ofte resulterer i halvferdige og konseptløse hjemmesider  som ikke virker etter hensikten og som  i verste tilfeller forsvinner etter et år. Det er naturligvis opp til eieren selv hvordan hjemmesiden utføre og vedlikeholdes, men det vil tjene alle parter å gjøre noen grundige overveielser før  hjemmesiden utformes.

Grunnleggende handler det om å ha en ide og skape innhold av unik karakter. Bestem deg hva hjemmesiden skal handle om og ikke skal handle om. Overvei dessuten hvem som er i målgruppa di og ha gjerne det meste av innholdet klart, tekst såvel som bilder, før selve hjemmesiden lages. På den måten er det også lettere å designe hjemmesiden slik at den best mulig kommuniserer budskapet ditt til den besøkende.

Du kan stille deg selv disse spørsmålene før du gå i gang:

* Hva er hjemmesidens formål/budskap?
* Hva skal det gjennomgående temaet for hjemmesiden være?
* Hvordan skal hjemmesiden avgrenses i omfang?
* Hvor stor er omfanget av hjemmesiden og klarer jeg å gjøre den ferdig alene?
* Består hjemmesidens innhold av kvalitetsmateriale som gagner den besøkende?
* Hva kan hjemmesiden min bidra med som andre hjemmesider ikke kan?
* Hva vil den besøkende vente å finne?
* Skal jeg kjøpe hjelp av profesjonelle?

Ovenstående er bare eksempler på spørsmål som kan hjelpe deg til å lage en hjemmeside med kvalitet. Forhåpentligvis gir det som er skrevet her deg et inntrykk av hvor viktig forberedelser er i forbindelse med oppstart av ny hjemmeside.